ЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
"ЗАПОРІЗЬКА СІЧ"
ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Меню сайту
ПОШУК


videoЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

"ЗАПОРІЗЬКА СІЧ"
ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


Напрямки модернізації:

Ш•розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;  
Ш•запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;  
Ш•створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного  забезпечення;
Ш•виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського  народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в •реаліях і  перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється;
Ш•збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій,  виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української  мови;
Ш•виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується  громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;
Ш•формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвитку творчих  здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;
Ш•стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя. 


| | |